Salmu instalāciju veidotājus aicina pieteikties festivālam Grobiņā

Salmu instalāciju veidotājus aicina pieteikties festivālam Grobiņā
Grobiņas novada pašvaldība un radošais klubs "Efeja" aicina pieteikties salmu figūru veidotājus uz vikingu festivālu "Seeburga 2014", š.g. 31. maijā, lai ar saviem darbiem kuplinātu festivāla kultūras programmu. Grobiņa ir senākā rakstos minētā apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā – kā Zēburga (Seeburg), kas pieminēta jau 854. gada notikumu aprakstā Rimberta hronikā. Ap 650.-800. gadu tagadējās Grobiņas vietā atradās liela skandināvu apmetne. Šo vēstures faktu rezultātā dzimis festivāls ”Seeburg”. Ar katru gadu uz festivālu ierodas arvien vairāk vēstures rekonstrukcijas klubi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. Šogad gaidām viesus arī no Skandināvijas. Pasākuma laikā notiek senās kaujas mākslas paraugdemonstrējumi, darbojas amatnieku un tirgotāju apmetne. Apmeklētājiem tiekdemonstrēti vikingu perioda ieroči, apbruņojums un stāstīts par cīņu tradīcijām. Kultūras programmas ietvaros notiek arī salmu figūru festivāls “Kuršu sēta”, uz kuru aicinām pieteikties salmu instalāciju veidotājus, kuri vēlas radīt kuršu tēmai atbilstošus mākslas darbus. Festivāla uzdevums ir atspoguļot seno kuršu-vikingu sadzīvi. Salmu instalāciju – figūru veidotāji tiks nodrošināti ar salmiem, stiepli un citiem nepieciešamiem materiāliem. Darbus iespējams atvest arī gatavus. Salmu festivālu 31. maijā rīko Grobiņas Novada dome sadarbībā ar radošo klubu "Efeja". Tas notiks paralēli Vikingu festivāla "Seeburg 2014". Gala darbus vērtēs skatītāji, kuri varēs nobalsot par savu favorītu. Darbi tiks vērtēti divās grupās – pēc instalāciju izmēra un atbilstības tēmai. Pieteikties festivālam vai saņemt papildus informāciju var, rakstot uz e-pastu: liepa@grobinasnovads.lv. Teksts: Valērijs Liepa, Grobiņas novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists