Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 29. jūlija līdz 3. augustam

29. jūlijs, otrdiena
  • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
     
  30. jūlijs, trešdiena
  • 10.00 Skrundas muižā, Pils ielā 2, Skrundā, Kurzemes plānošanas reģiona vietējo pašvladību vadītāju Kopsapulce un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. LASĪT VAIRĀK.
31. jūlijs, ceturtdiena
  • 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. LASĪT VAIRĀK
1. augusts, piektdiena
  • 15.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā – Veselīga uztura kluba nodarbība. Vada A. Feldmane.