Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 8. līdz 14. jūnijam

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 8. līdz 14. jūnijam
8.jūnijā
 • plkst. 10.00 Rudbāržu pagasta pārvaldē notiek NVA un Sociālā dienesta info diena.
No 8.-12.jūnijam
 • Nīkrāces saieta namā no plkst.10:00-15:00 notiek P/A "Sociālais dienests" un māmiņu kluba "Pogas" organizētās vasaras Radošās aktivitātes ģimeņu asistentiem un ģimenēm ar bērniem.
9.jūnijā
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece piedalās Kurzemes plānošanas reģiona sēdē Kuldīgā. 
9. un 11.jūnijā
 • No 13.00 bērniem un jauniešiem ir iespējams piedalīties radošajās pēcpusdienās brīvā dabā "Uzzīmē Skrundu!".
10.jūnijā
 • Skrundas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis piedalās Latvijas pašvaldības savienības domes sēde par izglītības jautājumiem, Rīgā.
11.jūnijā
 • no plkst. 9.00 Nīkrāces veselības punktā apmeklētājus pieņems dr. Āboliņš un būs izbraukuma aptieka.
 • 10:00 Skrundas kultūras namā noslēguma pasākums projektu konkursam LMT Latvijai ietvaros Skrundas novadā.
13.jūnijā
 • no plkst. 10.00 pie avotiņa aiz Ventas kalna AADC un Sarma Ūpe aicina interesentus Saulgriežu sajūtu meklējumā. Lasīsim zāles un puķes, sapīsim vainagus un dziedāsim dziesmas, sakursim kalnā uguni. 
 • Skrundas vidusskolas devīto klašu izlaidumi Skrundas kultūras namā: 9.b klasei plkst.13:00; 9.a klasei plkst.16:00
 • O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā plkst. 16:00
 • Nīkrāces pamatskolā plkst.18:00
 • Lielgabarītu  atkritumu savākšana Skrundas novadā.
14.jūnijā
 • plkst.12:00 Rudbāržos pie piemiņas akmens komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
 • plkst.13:00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem.
 • plkst.15:00 ziedu nolikšana un sveču aizdegšana pie represēto akmens Raņķos.
  Informāciju apkopoja: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
E-pasts: zane.eglite@skrunda.lv Tālrunis: 63350454, 26665874