Skrundas vidusskola – 10. vietā Latvijas skolu reitingā

Skrundas vidusskola – 10. vietā Latvijas skolu reitingā
Ata Kronvalda fonds publiskojis Latvijas skolu reitingu 2016, kas tiek veidots pēc sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajos konkursos. Mazo skolu grupā Skrundas vidusskola ieņem 10. vietu no 175. skolām.   Ata Kronvalda fonds ir sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ata Kronvalda Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita “lielajās” skolās (vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100) un “mazajās” skolās (vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100). Mazo skolu grupā Skrundas vidusskola par mācību sasniegumiem 2015./2016. m.g. ieņem 10. vietu no 175. skolām (A. Kliemane – 1. vieta valsts bioloģijas olimpiādē 9. klašu grupā, A. Timbare – 1. vieta valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē 9. klašu grupā). Iepriekšējā mācību gadā Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Skrundas vidusskola bija 32. vietā no 91 skolas. Informāciju sagatavoja: Daina Ļaudaka, Skrundas vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos