Skrundas vidusskolā viesosies Mārtiņš Daugulis

Skrundas vidusskolā viesosies Mārtiņš Daugulis
31. oktobrī plkst. 13.10 Skrundas vidusskolas zālē viesosies Mārtiņš Daugulis ar lekciju "Interešu inventarizācija". Lekcija – diskusija par sevis izzināšanu, par to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, kā mācības skolā saistās ar profesionāļa karjeru nākotnē. Tikšanās ar skolēniem paredzēta:
  • plkst.13.10 ar Skrundas vsk. un Nīkrāces pamatskolas 9. klašu izglītojamiem;
  • plkst.14.00 ar Skrundas vsk. 10.-12. klašu izglītojamiem.
Lekciju vada  Mārtiņš Daugulis
Nodarbošanās: LNT rīta ziņu moderators un RSU lektors, LNT rīta ziņu moderators un lektors Rīgas Stradiņa universitātē. M. Daugulis ir izstrādājis savas apmācības metodes, kas balstās uz klienta praktisku trenēšanu, klientam pašam nonākot pie slēdziena, kāds ir labākais viņa uzstāšanās modelis. Šie runas un uzstāšanās treniņi tiek cieši sasaistīti ar klienta psiholoģisko sagatavotību skatuvei un saskarsmei ar auditoriju - līdz ar to uzstāšanās nodarbības pie M. Dauguļa iet sazobē ar personības izaugsmes treniņiem. M. Dauguļa praktiskā pieredze apvieno plašu tvērumu - no 2003. gada viņš ir improvizācijas aktieris, vada dažāda formāta un rakstura pasākumus; 5 gadus nostrādājis Eiropas Parlamentā par EP deputāta padomnieku, izstrādājis īpašu apmācības metodiku, kas kalpo darbam ar grūto klientu un vēstījuma "mērķēšanu", atbilstoši 21.gs. sabiedrības segmentācijas prasībām.   Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”   Informāciju sagatavoja: I. Rence-Remte, Skrundas novada pedagogs, karjeras konsultants