Tiesībsarga aptauja: Vai iestādes ievēro labu pārvaldību?

Tiesībsarga aptauja: Vai iestādes ievēro labu pārvaldību?
Lai noskaidrotu ikviena iedzīvotāja pieredzi saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, Tiesībsargs aicina piedalīties aptaujā par labas pārvaldības principu ievērošanu. Tiesībsargs norāda, ka aptauja ir anonīma, tās mērķis ir noskaidrot un apkopot labās prakses piemērus, kā arī lietas, kas dažādu iestāžu darbā būtu uzlabojamas. Vai valsts pārvaldes iestādes darbojas cilvēka un sabiedrības interesēs? Vai iestāžu darbinieki ir pieklājīgi un pretimnākoši? Viena no Tiesībsarga funkcijām ir pārliecināties, vai valsts pārvalde ievēro labas pārvaldības principu, proti, vai valsts pārvalde rīkojas tiesiski un lietderīgi, vai ir atklāta pret sabiedrību un veicina personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu. Šo jautājumu izzināšanā ļoti būtisks ir visas sabiedrības viedoklis. Aptaujas anketa pieejama elektroniski: http://ej.uz/labaparvaldiba Papildu informācija par labas pārvaldības principu: http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/cilvektiesibas/laba-parvaldiba/labas-parvaldibas-princips Informāciju sagatavojusi: Madlēna Vahere Konsultante komunikācijas un starptautisko attiecību jautājumos Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs