Valentīndiena Skrundas bērnudārzā

Valentīndiena Skrundas bērnudārzā
Valentīndiena Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš" tradicionāli tiek atzīmēta ar vēstuļu rakstīšanas nedēļu un diskotēku.     Pagājušajā pirmdienā darbu uzsāka Valentīndienas pasts. Krāšņi izgatavotās pastkastēs sagūla bērnu rakstītās vēstulītes. Katrā grupiņā bērni, skolotāju mudināti, zīmēja un aplicēja vēstules, veikumu papildinot ar pašsacerētu vai norakstītu tekstu. Šajā pasākumā katrs varēja likt lietā savu lasīt un rakstīt māku. Bērni centās noskaidrot nepazīstamos burtus vai to secību izteikt iecerētajos vārdos. Bērni arī konstruēja dažādas aploksnes, centās iegaumēt pareizu to noformēšanu, lai vēstule sasniegtu adresātu. Mazākajiem uzrakstus veikt palīdzēja pieaugušie. Pastiprināti izpaudās centieni izlasīt un uzrakstīt dažādus personvārdus. Tā kā šī pasākuma mērķis bija iepriecināt un radīt pozitīvas izjūtas katrā, tad grupu darbinieku uzdevums bija parūpēties, lai ikviens bērns gan uzrakstītu, gan saņemtu pa vēstulītei. Valentīndienas bērnurītā–diskotēkā, rotājušies ar mīlestības atribūtiem – pašgatavotām sirsniņām un tērpos iekļautiem sārtiem akcentiem, visi pulcējās zālē, kur diskodejas mijās ar rotaļām un dziedāšanu. Pasākuma nobeigumā tika iztukšotas lielās pastkastes, un katrs saņēma kādu pasta sūtījumu. Teksts un foto: Skrundas PII "Liepziediņš"