Vasaras saulgriežu ielīgošanas svētki Nīkrācē

Vasaras saulgriežu ielīgošanas svētki Nīkrācē
21. jūnijā pulksten 20:00  Pie Nīkrāces saieta nama notiks vasaras saulgriežu ielīgošanas svētki „Nāc nākdama Jāņu diena, Tev ir daudz gaidītāju” kopā ar Vaiņodes amatierteātri „Kuratieši” un  senioru deju kolektīvu „Virši”. Pulksten 22:00 balle kopā ar muzikantu Māri no Baldones.