Rudbāržu bibliotēka

Jubilejas iela 4 - 14, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV - 3324
Vadītāja - Dagnija-Daiga Grundberga
Tālrunis: +371 28002278
e-pasts: rudbarzi.biblioteka@kuldigasnovads.lv


Bibliotēkas darba laiks:
P. 8.00 - 18.00
O. 8.00 - 17.00
T. 8.00 - 17.00
C. Metodiskā diena (Apmeklētajus neapkalpo)
P. 8.00 - 15.00

Pirmdienās un piektdienās bez pusdienas pārtraukuma

Par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm varat uzzināt arī Rudbāržu bibliotēkas Facebook lapā https://www.facebook.com/Rudbarzu-biblioteka-227735411437233

Rudbāržu bibliotēkā darbs ir pilnībā automatizēts, izmantojot informācijas sistēmu Alise. Izveidota lietotāju datu bāze. Literatūras izsniegšana ir automatizēta.


Fakti par bibliotēku 2020. gadā:
Telpu platība: 80 m2
Fonds: 6166
Aktīvie lietotāji: 190 (40 skolēni un jaunieši)
Apmeklējums: 1504
Izsniegums: 3589

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 3033 Eur

Jaunieguvumi (fizisko vienību skaits) – 295 grāmatas,  504 žurnāli.

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Uzziņu sniegšana
Grāmatu izsniegšana uz mājām
Starpbibliotēku abonements
Interneta pieeja
Datoru izmantošana
Skenēšana, kopēšana un izdruka (maksas pakalpojums)
Izstādes un tematiskie pasākumi

2021. gadā abonēts 31 preses izdevums 
 


Rudbāržu bibliotēkas lietošanas noteikumi
Rudbāržu bibliotēkas nolikums
Rudbāržu bibliotēkas datora un internetapieejas punkta izmantošanas noteikumi