Tiekas ar vietējiem arhitektiem

Tiekas ar vietējiem arhitektiem

Kuldīgas novada pašvaldības Būvvalde 20. aprīlī rīkoja tikšanos ar Kuldīgas novadā dzīvojošajiem un strādājošajiem arhitektiem un projektēšanas biroju pārstāvjiem. Tā bija pirmā klātienes tikšanās pēc ilgāka pārtraukuma, ko izraisīja Covid-19 pandēmija un ar to saistītie pulcēšanās ierobežojumi. Vairākums dalībnieku bija ieradušies satikties klātienē, bet daži izmantoja iespēju pieslēgties attālināti.

Kopš iepriekšējām klātienes sanāksmēm pašvaldībā notikušas ievērojamas pārmaiņas – kopš 2021. gada jūlija Kuldīgas novads administratīvi teritoriālās reformas rezultātā kļuvis plašāks. Arī Būvvaldē nomainījušies un klāt nākuši jauni speciālisti, ar kuriem projektētāji diendienā saskaras, tāpēc pasākumā bija iespēja klātienē ar viņiem iepazīties un aprunāties.

Tikšanās gaitā tika pārrunātas aktualitātes – izmaiņas būvnoteikumos, kas daudzus procesus ievērojami atvieglo, kā arī pastiprināto interesi par saules paneļu un vēja ģeneratoru ierīkošanu, kam valsts paredzējusi atbalstu un līdzfinansējumu.

Maijā norisināsies jau nākamā tikšanās, kurā pārrunās jautājumus, kas saistīti ar Kuldīgas vecpilsētas pārvaldību un iesniegto Kuldīgas pieteikumu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Kolēģi pasākumā izmantoja iespēju sveikt arhitektu un restauratoru Aldi Orniņu saistībā ar valsts augstākā apbalvojuma – Trīs  Zvaigžņu ordeņa – piešķiršanu. “Liels paldies Aldim Orniņam par ilggadēji ieguldīto darbu Kuldīgas pilsētvides veidošanā, īpaši izceļot Kuldīgas vecpilsētas vides veidošanu. Bez Alda Kuldīga noteikti šobrīd neizskatītos āda, kāda tā izskatās. Noteikti nebūtu saglabājies tik daudz oriģinālo un autentisko kultūtvēsturisko vērtību – ēkas, parkus, stādījumus, ielas, mazās un lielās detaļas. Paldies Aldim par to, ka mūs ievirzīja un turpina strādāt un līdzdarboties ēku atjaunošanā un izpētē, vides sakārtošanā un dažādās diskusijās par to, kā turpināt saglabāt un atjaunot Kuldīgas vecpilsētu,” sveicot A. Orniņu, sacīja Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone.

A. Orniņš devis lielu profesionālo ieguldījumu, lai Kuldīga kļūtu par Eiropas pilsētbūvniecības pērli un nestu Latvijas vārdu pasaulē. A. Orniņš ir kuldīdznieks kopš 1978. gada, kad pēc studijām Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļā sāka šeit dzīvot un strādāt. Bijis Kuldīgas pilsētas galvenais arhitekts, tagad abi kopā ar dzīvesbiedri Anitu strādā savā privātpraksē SIA “Darbnīca A projekti.”

Īpašs nopelns A. Orniņam ir Kuldīgas vecpilsētas izcelšanai un saglabāšanai sarežģītajos padomju laikos un pēc neatkarības atgūšanas. Lielā mērā pateicoties A. Orniņam, Kuldīgas vecpilsētā ir saglabāti dakstiņu jumti un citas vēsturiskās detaļas un nav pieļauta plastmasas detaļu invāzija. Tas, ka Kuldīgas vecpilsēta 1998. gadā ieguva Latvijas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statusu, ir vistiešākajā veidā saistāms ar tolaik pilsētas galvenā arhitekta A. Orniņa darbu. Viņa vadītā komanda savulaik arī aizsāka ceļu Kuldīgas nominēšanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam. Kopā ar Gunti Kalniņu un citiem kolēģiem A. Orniņš izstrādāja ielu telpu restaurācijas koncepciju Kuldīgas vecpilsētai, izpētot vēsturiskos materiālus, esošo situāciju un tradicionālos ielu segumu veidus un rodot priekšlikumus ielu telpu sakārtošanai, transporta satiksmes organizācijai un pilsētas detaļiekārtām – atpūtas vietām, apgaismojuma, stādījumiem utt.

Pieredzes bagātais arhitekts joprojām ir principiāls savas nozares profesionālis attiecībā uz vēsturiskā arhitektūras un būvniecības mantojuma saglabāšanu. Viņš ir Kuldīgas restaurācijas centra projekta autors un daudzu Kuldīgas vecpilsētas ēku atjaunošanas ieceru autors. A. Orniņš arī piedalās Kuldīgas novada domes Vecpilsētas vides komisijas darbā, sabiedrības iesaistes un izglītošanas pasākumos.