Uzņēmējiem

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizē divus bezmaksas informatīvos seminārus:
1.„ Aktuālās ES fondu atbalsta programmas uzņēmējdarbībai” , 2012. gada 18. aprīlī plkst. 11:00 viesnīcā „Promenāde”, „Hika Spīķeris” zālē/ Liepāja, Vecā Ostmala 40.
Mērķauditorija: esošie un topošie uzņēmēji, kā arī citi interesenti.
Seminārā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Garantiju aģentūras, Hipotēku un zemes bankas, kā arī Lauku atbalsta dienesta darbinieki informēs par jaunākajām atbalsta programmām uzņēmējiem. Īpaši atgādinām, ka šobrīd ir izsludināta Lauku atbalsta dienesta administrētā programma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)", kuras ietvaros lauku teritorijā var uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību. Izmantojiet iespēju, lai konsultētos klātienē ar konkrēto programmu administrējošiem speciālistiem!
Lai semināra dalībniekus nodrošinātu ar izdales materiāliem, aicinām pieteikties, sūtot e-pastu: sandra.plocina@kurzemesregions.lv vai zvanot: 63807276. Vietu skaits ierobežots. Semināra programma.
2.„Kvalitatīva mājas renovācijas projekta ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana, kvalitatīva ēku renovācija" , 2012. gada 18. aprīlī plkst. 10:00 viesnīcā „Promenāde”, „Vites Spīķeris” zālē/ Liepāja, Vecā Ostmala 40.
Mērķauditorija: daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotāji, kā arī būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti un interesenti.
Pasākumā informēs par ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” korektu projektu īstenošanu un biežāk pieļautajām kļūdām, kā arī iepirkuma procedūras organizēšanu. Semināra otrajā daļā lektori stāstīs par risinājumiem fasāžu siltināšanā (ETAG 004, ventilējamās fasādes) un siltumapgādes sistēmas renovāciju. Semināru atklās Liepājas pilsētas domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens.
Aktuālās atbalsta programmas uzņēmējdarbībā „Kvalitatīva mājas renovācijas projekta ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana” Lai semināra dalībniekus nodrošinātu ar izdales materiāliem, aicinām pieteikties, sūtot e-pastu: inguna.balcere@kurzemesregions.lv vai zvanot: 63807276. Vietu skaits ierobežots. Semināra programma.