Bērni un jaunieši aicināti pieteikties vides izziņas nometnei

Bērni un jaunieši aicināti pieteikties vides izziņas nometnei
Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda un Skrundas novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, Skrundas vidusskola īstenos projektu, kura ietvaros no 11. līdz 15. augustam tiks organizēta vides izziņas nometne ”Mēs vidē, vide mūsos!” Nometnē piedalīties aicināti Skrundas novada bērni un jaunieši vecumā no 11–17 g.v. Dalība nometnē ir bez maksas. Vides izziņas nometne tiek organizēta ar mērķi veicināt izpratni bērnos un jauniešos par vidi un dabu, tās problēmām, motivējot nometnes dalībniekus dzīvot harmonijā ar dabu, uzsverot dabas aizsardzības un resursu taupīšanas nozīmību. Nometnes koncepcija – vides izziņa caur piedzīvojumu! Nometnes darbības formas – nodarbības, spēles, rotaļas, radoša darbošanās, inscenējums, eksperimenti, pētījumi, ekskursijas, pārgājieni, sportiskas aktivitātes. Nometnes norises vieta – Skrundas Profesionālā vidusskola un tās apkārtne. Nometnes dalībniekiem jābūt gataviem doties dabā! PIETEIKUMA ANKETA Pieteikties līdz 28.07.2014. Pieteikuma anketā lūdzam norādīt nometnes dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu, vecāku vai aizbildņu vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr. un e-pasta adresi. Potenciālos nometnes dalībniekus pieteikumā lūdzam arī izvērsti atbildēt uz jautājumiem ”Ko, tavuprāt, nozīmē būt videi draudzīgam/draudzīgai?” un ”Kādēļ tev ir svarīgi piedalīties šajā nometnē?” (gadījumā, ja nometnei savu dalību būs pieteikuši vairāk kā 20 dalībnieki, komisija 3 cilvēku sastāvā izvērtēs bērnu un jauniešu sniegtās atbildes un motivāciju). Pieteikumu sūtīt elektroniski uz e-pastu eversone.baiba@gmail.com vai iesniegt Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļā Ingai Flugrātei (Raiņa ielā 11, Skrundā) līdz 28.07.2014. Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste