Skrundas novada domes 2017. gada 20. jūlija ārkārtas sēde