Aicina skolēnus pieteikties vasaras darbam 2022. gadā

Lai veicinātu Kuldīgas novada skolēnu, kuri ir 16, 17 un 18 gadus veci, nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, arī 2022. gada vasarā no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos jauniešu nodarbinātības programmu.

Darbs vasarā sniedz jauniešiem izpratni par dažādām profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem un atbildību pret darbu. Tā ir iespēja gūt praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā un nopelnīt savu pirmo algu. Iespēja apgūt darba prasmi un iemaņas tiks nodrošinātas jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs. 

Nodarbinātie skolēni strādās vienu mēnesi četras stundas dienā, 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību pēc valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes par faktiski nostrādātajām stundām.

Jaunieši darbam vasarā aicināti iesniegt aizpildītu pieteikuma anketu līdz 19. maijam (ieskaitot). Aizpildītu pieteikuma anketu jauniešiem jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) Administratīvās nodaļas speciālistei Baibai Mālniecei vai Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs.

Skolēnu iespējamās darba vietas jāizvēlas ŠEIT

Skolēna pieteikuma anketa - IESNIEGUMS

Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā koordinēs un kontrolēs Kuldīgas novada pašvaldība. Pašvaldības izveidota darba grupa līdz 24. maijam izvērtēs skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas. Par izvērtēšanas rezultātiem skolēni tiks informēti septiņu dienu laikā.

NOTEIKUMI PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ ORGANIZĒJAMI NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMI 2022. GADA VASARAS BRĪVLAIKĀ KULDĪGAS NOVADĀ