Jaunumi

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

2018. gada 25. septembrī, 16:11

Skrundas novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus.

Aicina pieteikt iedzīvotājus Goda balvas un Pateicības rakstu saņemšanai

2018. gada 12. septembrī, 14:01

Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs apbalvojumus - Goda balvas un Pateicības rakstus.

Skrundas Veselības un sociālās aprūpes centrā 3. decembrī pieņems ginekologs R. Vītola

2018. gada 18. oktobrī, 14:20

2018. gada 3. decembrī Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, Kuldīgas iela 2, 1. stāvā, pieņems ginekologs Dr. R. Vītola.

Stereotipus par darba vides risku novēršanu Valsts darba inspekcija lauž ar bezmaksas digitālo rīku

2018. gada 18. oktobrī, 13:40

Jau 2014. gadā Eiropas uzņēmumu apsekojums par jaunajiem un nākotnes riska veidiem atklāja - jo mazāks uzņēmums, jo biežāk netiek ievērotas pamatprasības darba vides risku novērtēšanā. 

Kurzemes pašvaldību pārstāvji iepazīst Vācijas un Polijas pieredzi degradētu teritoriju sakopšanā

2018. gada 18. oktobrī, 13:03

No 8. līdz 12. oktobrim Kurzemes pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopā ar Lietuvas pašvaldību darbiniekiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju un Vāciju.

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde aicina!

2018. gada 18. oktobrī, 10:00

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde organizē lapu grābšanas talkas kapos. Izbraukšana uz talku no Dzeldas centra (autoostas) plkst. 8.45.

 

Priednieku kapos - 23. oktobrī no plkst. 9.00 - 15.00;
Tukumu kapos - 25. oktobrī no plkst. 9.00 – 15.00;
Miera kapos - 26. oktobrī no plkst. 9.00 - 13.00

 

Aicinām piederīgos piedalīties organizētajā talkā, līdzi ņemot grābekļus!

Skatīt vairāk