Ātraiskalns

 Ātraiskalns (Ātrās klintis, Straujais kalns) ir izcili ainaviskas, līdz 20 metru augstas un ap 300 metru platas klintis, no kurām paveras krāšņs skats uz Ventas līkumu. Te atsedzas augšdevona smilšakmeņi un dolomītiski smilšakmeņi, apakškarbona Šķērveļa svītas Nīkrāces ridas stratotips. Atseguma zemākajā daļā atsedzas rupjgraudains, vidēji cementēts smilšakmens. Virs tā ieguļ ciets, masīvs dolomīts ar sīkiem, tukšiem kanāliem – tie, iespējams, ir zemāko aļģu aktivitāšu darbības rezultāts.

Ātraiskalns atrodas dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” teritorijā – Ventas kreisajā krastā, 1 km augšpus kempinga “Varkaļi”, kura stāvvietā par simbolisku samaksu var novietot transportlīdzekļus. Ātrākalna meklējumos nav ieteicams doties personām, kuras slikti orientējas apvidū – norādes un informatīvās zīmes nav izvietotas! Aicinām izturēties saudzīgi pret dabu! 

GPS koordinātas: N 56° 34.920 E 021° 58.859


Foto: Sandris Kuzmickis, Aigars Danenbergsons

 


 "Fast hill". Up to 20 metres high and 300 metres wide cliffs of exceptional beauty. Wide view on the bend of Venta opens from the top of cliffs. Exposed sandstone and dolomite sandstone, Skervelis member of Upper Devonian period.
Left bank of Venta, 1 km upstream from Varkali, since 1977 located within the nature reserve “The Rivers Venta and Skervelis Valley”.