Skrundas pilsētas bibliotēka

Skrundas pilsētas bibliotēka ir Kuldīgas novada pašvaldības struktūrvienība, ko ar Kuldīgas novada Domes pilnvarojumu pārvalda Kuldīgas novada pašvaldības iestāde „Kuldīgas Galvenā bibliotēka”.

Bibliotēkas vadītāja: Inga Zalgaucka

Bibliotekāres: Baiba Šurma, Gunita Strode, Ligita Danenberga

Bibliotēkā pieejams plašs grāmatu, preses izdevumu, galda spēļu un DVD filmu krājums.

Vairāk par Bibliotēkas pakalpojumiem skatīt šeit:

 

Darba laiks (no 01.09. līdz  31.05):

Pirmdiena

9.00 - 18.00

Otrdiena

9.00 - 17.00

Trešdiena

9.00 – 17.00

Ceturtdiena

9.00 – 17.00

 

Piektdiena

9.00 – 16.00

Sestdiena

9.00 – 13.00

Svētdiena

Slēgts

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Metodiskā diena (bibliotēka slēgta).

Darba laiks (no 01.06. – 31.08): 

Pirmdiena

9.00 – 18.00

Otrdiena

9.00 – 17.00

Trešdiena

9.00 – 17.00

Ceturtdiena

9.00 – 17.00

Piektdiena

9.00 – 16.00

Sestdiena

Slēgts

Svētdiena

Slēgts

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Metodiskā diena (bibliotēka slēgta).

Kontakti:

Bibliotēkas adrese: Kuldīgas novads, Skrunda, Lielā iela 1a, LV-3326

E-pasts: skrunda.biblioteka@kuldigasnovads.lv

Pieaugušo literatūras nodaļa  - 25485324

Bērnu literatūras nodaļa – 63331309

Bibliotēkas vadītāja – 26448683

Seko mums:

https://www.facebook.com/Skrundasbibliotekas

 

2023. GADĀ ABONĒTIE PRESES IZDEVUMI:

Pieaugušo literatūras nodaļā

Bērnu literatūras nodaļā

KULDĪGAS NOVADA PUBLISKO BIBLIOTĒKU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKĀS IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA KULDĪGAS NOVADA PUBLISKAJĀS BIBLIOTĒKĀS