Skrundas Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Adrese: Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas pilsēta, LV-3326

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra darbiniece 

Sintija Kampare

Tālrunis: 26073329

E-pasts: sintijakampara@gmail.com