Skrundas pagasta iedzīvotāju pieņemšana Jaunmuižā

Adrese: Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3307
Tālrunis: 28319185
E-pasts: ranki@kuldigasnovads.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks Jaunmuižas pamatskolas telpās – mēneša otrās un ceturtās nedēļas ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00.