Šķērveļa atsegumi

Līdz 6m augsti zaļgani pelēka augšdevona dolomīta atsegumi Šķērveļa upes lejtecē. Tie ir iekļauti Latvijas aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu sarakstā.

GPS koordinātas: N 56° 34.395 E 021° 58.851 

Foto: Sandris Kuzmickis