Rudbāržu baronu kapenes

Tā saucamie “Kungu kapi” ir baronu Firksu dzimtas kapi. Kapenes ir izpostījuši dārgumu meklētāji jau pagājušā gadsimta vidū. Kapu teritoriju ieskauj apļveida akmens mūris un masīvi mūra stabi, kas daļēji uz šo brīdi jau ir sagruvuši. Kapu vidū redzamas senas velves, ko ir atseguši kapu apgānītāji.

Baronu kapi atrodas Rudbāržu parka teritorijā. Parks ir unikāls, te ir viena no lielākajām duglāziju audzēm Latvijā, milzīgu dižskābaržu, lapegļu un Vāczemes egļu audzes. Parkā sastopamas daudzas retu koku un krūmu sugas. Tas ir ticis veidots kā muižas parks ar retu koku stādījumiem, kas, neskatoties uz ilgajiem gadiem, ir izdzīvojuši, pielāgojušies un pat spēj šeit vairoties. Parkam ir interesants reljefs, pauguri un ielejas. Tā teritoriju šķērso strauts. Nākotnē šeit varētu būt lieliska atpūtas un mierīga pastaigu vieta. 
      
GPS koordinātas: N 56° 38.822 E 021° 53.443 

Foto: Sandris Kuzmickis