Skrundas evaņģēliski luteriskā baznīca

 Par baznīcas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1567., jo šajā gadā Skrundas baznīca pirmoreiz minēta vēstures dokumentos. No literatūras avotiem iegūtā informācija liecina, ka Skrundā baznīca un kapi pastāv jau no reformācijas laika. 1711. gadā baznīcu līdz ar pili nopostīja zviedru karaspēks. Pēc tam uzcēla nelielu koka baznīcu mācītāja muižā un 1750. gadā uzsāka nopostītās baznīcas atjaunošanu. Mācītāja Frīdriha fon Boningena laikā 1899. gadā baznīcas tornī uzvilka jaunu zvanu, kas kalpo vēl tagad. Pirmā Pasaules kara laikā baznīcu stipri izpostīja, tajā ierīkoja zirgu stalli. Ādolfa Grota laikā baznīcā iebūvēja ērģeles un altārgleznu. Skrundas baznīcas ērģeles 1868. gadā būvēja K.A.Hermanis Liepājā, bet 1999. gadā tās restaurēja Ugāles ērģeļbūvniecības darbnīcas meistari. Pirms kara Skrundas draudze tika uzskatīta par vienu no lielākajām draudzēm Kurzemē. 1944. gadā vācieši uzspridzināja baznīcas torni, jo uzskatīja, ka tas esot kā orientieris krievu armijai. 1995. gadā Skrundas luterāņu baznīcu atrestaurēja pilnībā. Baznīcā redzama F. Špēra altārglezna "Kristus pie krusta". 

Adrese: Kuldīgas iela 1a, Skrunda 

Foto: Sandris Kuzmickis 

 


 Evangelical Lutheran Church of Skrunda dates back to 1668. The pulpit and the altarpiece were installed at the end of the 18th century, but the organ of the church was set up in the 19 th century. During the First World War, the church suffered considerable damage and it is known that a stable was created there. Although the church was reconstructed in 1920, serious conservation works and repairs to building were carried out in 1995. There are several legends about the church as well. 


 L’ Eglise évangélique de Skrunda date de 1668. La chaire et l’autel ont été installés à la fin du XVIII ième siècle, mais l’orgue a été érigé au XIXème siècle. Pendant la première guerre mondiale, l’Eglise a subi d’importants dommages et il est reconnu qu’elle a servi d’écurie. Bien que l’Eglise ait été reconstruite en 1920, des travaux considérables de conservation et de réparation ont été réalisés en 1995. Il y a également plusieurs légendes au sujet de cette Eglise.