Skrundas pilsētas un pagastu kultūras darba organizatori, amatiermākslas un jaunrades kolektīvi

Direktore - Dita Ņuņēvica

Juridiskā drese: Lielā iela 1a, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326

Tālrunis: 63331556

E-pasts: dita.nunevica@gmail.com 

Kultūras nama e-pasts: skrundakn@inbox.lv 

 

Amats Vārds, uzvārds Telefons Adrese E-pasts
Raņķu pagasta kultūras un sporta darba organizatore Dace Pušīlova 29359243 "Sākumskola", Raņķi, Raņķu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3323 d.pusilova@inbox.lv
Nīkrāces pagasta kultūras darba organizatore Dana Tihomirova 26109471 Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320 dana_tihomirova@inbox.lv
Rudbāržu pagasta kultūras darba organizatore Inga Ezeriete 22470402 Dārdedzes, Rudbārži, Kuldīgas novads , LV-3324

rudbarzukn@inbox.lv


 Pulciņi un mēģinājumi