Biedrība "Ventas krasti"

Nosaukums: Biedrība „Ventas krasti”
Reģistrācijas numurs: 40008074188
Reģistrācijas datums: 15.04.2003.
Juridiskā adrese: Kalēju iela-4, Skrunda
Faktiskā adrese: -
Tālrunis: 29427990
E-pasta adrese: ventaskrasti@inbox.lv
Vadītājs: Inese Ivāne
Kontaktpersona: Inese Ivāne
Līdzdalība organizāciju apvienībās: Ziemeļkurzemes NVO
Darbības joma: Sociālā aprūpe, 2012. gada 19. aprīlī piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Organizācijas darbības mērķi:
 • Sniegt sociālo palīdzību ar izmitināšanu Skrundas novadā;
 • propagandēt veselīgu dzīvesveidu dažādām sabiedriskām grupām un indivīdiem;
 • veicināt sociālo integrāciju, sekmējot pilsētas un lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
 • ieviest mājas aprūpi;
 • organizēt labdarības pasākumus;
 • nodrošināt palīdzību krīzes situācijā nonākušiem iedzīvotājiem, piedaloties sociālajā rehabilitācijā;
 • attīstīt pārrobežu sadarbību sociālā aprūpē, kultūrā, izglītībā un sportā.
Mērķauditorija: Jebkura vecuma Skrundas novada iedzīvotājs

Uzdevumi:

 • Sniegt ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus Skrundas novada iedzīvotājiem;
 • Izvest mācību lekcijas un praktiskas nodarbības veselības veicināšanas, slimību profilakses un veselīga dzīvesveida nodrošināšanai;
 • Izveidot starpprofisionāļu komandu mājas aprūpes dienesta izveidē un sekmīgā nodrošināšanā;
 • Rīkot labdarības pasākumus: tirdziņus, koncertus, mantu sadales, u.c. pasākumus, ņemt dalību citu organizāciju labdarības pasākumos;
 • Piedalīties un organizēt pasākumus, kā pieredzes apmaiņas braucieni u.c. pasākumi, kas paaugstinātu organizācijas kapacitāti;
 • Ņemt dalību dažādos projektu konkursos, lai uzlabotu organizācijas materiāli tehnisko bāzi, celtu iedzīvotāju dzīves līmeni, atvieglotu pašvaldības sociālo dienestu darbību un celtu organizācijas iekšējo resursu kapacitāti.