Jaunumi

Pasākums “Skrundas bērni. Es esmu…”

2020. gada 4. augustā, 08:08

Sabiedrības saliedēšanas un piederības sajūtas veicināšanas nolūkos 25. jūlijā Skrundas novadā norisinājās pasākums “Skrundas bērni. Es esmu…”.

Skrundas novada pirmklasniekiem - pabalsts 25 EUR mācību līdzekļu iegādei

2020. gada 3. augustā, 16:54

Pabalstu 25 EUR piešķir vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības pirmajā klasē. Pabalsts ir vienreizējs, un to piešķir neatkarīgi no ģimeņu ienākumiem. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Skrundas novada izglītības speciālista apliecinājuma, ka izglītojamais uzņemts kādā no Skrundas novada izglītības iestādēm.

Skrundas novada aktualitātes no 3. līdz 9. augustam

2020. gada 3. augustā, 09:42

3. augusts, pirmdiena

  • No 3. līdz 7. augustam Skrundas jauniešu centrā kopā veidosim spēli “Trāpi mērķī!” un piektdien rīkosim sacensības.

Skrundas novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma izsoli

2020. gada 31. jūlijā, 14:19

Skrundas novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma - zemes un mežaudzes “Mālkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoli.

Par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos draud bargs sods

2020. gada 31. jūlijā, 12:53

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā, kas stājās spēkā 1. jūlijā, nosaka, ka par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos objektos turpmāk piemēros naudas sodu līdz 1500 eiro. 

Rudbāržu pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļa zīmes

2020. gada 31. jūlijā, 12:21

Rudbāržu pakalpojuma pārvalde informē, ka  ar 2020. gada 31. jūliju ir izvietotas masas ierobežojuma ceļazīme (3,5 tonnas) uz ceļa:

Liepu iela ( 6282D001) – 0,850 km  Rudbāržos, Rudbāržu pagastā.

 

Informāciju sagatavoja: Inese Ivāne, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Laivo Skrundas pusē!

2020. gada 30. jūlijā, 12:27

Laivošana ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids. Lai par to pārliecinātos, laivu braucienā devās Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Aivita Staņeviča. Brauciena mērķis bija paskatīties un izbaudīt Ventas skaisto apkārtni, pārbaudīt, kā saskatāmas norāžu zīmes.

Skatīt vairāk