Nīkrāces pagasta pārvalde

Adrese: "Pagasta padome", Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov., LV-3320

Darba laiks:

Pirmdienās no 8:00 līdz 17:30;
Otrdienās no 8:00 līdz 16:30;
Trešdienās no 8.00 līdz 16:30;
Ceturtdienās no 8:00 līdz 16:30;
Piektdienās no 8:00 līdz 15:30;

Pusdienu pārtraukums 12:30 – 13.00

 

 

 

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

63354554

26665663

nikrace@kuldigasnovads.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Valdis Pēda

63354554

26109471

valdis.peda@gmail.com
Sociālā darbiniece Santa Knopkena  63354554 29254339 k.santas@inbox.lv
Kasiere Velga Zuntmane 63354554  
Bāriņtiesas locekle Žanna Grundmane-Tode

63354554

29378621

barintiesa@skrunda.lv
Sporta darba organizatore Ilona Rītiņa

63354554

26665663

ilona.ritina@inbox.lv
Kultūras darba organizatore Inga Ezeriete 22470402 nikracekd@inbox.lv

  
Nīkrāces pagasta platība ~ 134 km2, tajā ir 617 iedzīvotāju (01.01.2016.g., pēc IR datiem). 
 
Nīkrāces pagasts atrodas Skrundas pilsētas Dienvidu daļā. Pagasts robežojas ar Skrundas pilsētu, Pampāļu pagastu, Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Rudbāržu pagastu, Embūtes pagastu un Nīgrandes pagastu. 
 
Nīkrāces pagasta teritoriju ZR virzienā šķērso Valsts l šķiras autoceļš P 116 Kuldīga-Skrunda-Embūte, kuram ir melnais (asfalta) segums. A daļā - Valsts 2 šķiras autoceļš P1277. Attālums no pagasta centra līdz Skrundai 16 km, līdz Kuldīgai - 54km, līdz Liepājai - 86 km, līdz Rīgai - 165km. 
 
Nīkrāces pagasts ir sena apdzīvota vieta ar interesantu vēsturi. Līdz 1920.g. Nīkrāces pagastu sauca par Briņķu pagastu. Pirmās ziņas par apvidu saglabājušās no 1253g.,kad dokumentos minēta Dzelde (Celde). 19.gs. šajā teritorijā bija vairāki mazi pagasti.No Lēnām pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka pulkveža O. Kalpaka vadībā armija uzsāka uzvaras gājienu Latvijas atbrīvošanai. 
 
1920.gadā Briņķu pagasts tiek nodēvēts par Nīkrāces pagastu. 1940./41.g. Nīkrāces pagastā nodibina padomju varu. 1941.gadā vācieši Nīkrāci ieņēma pēkšņi un klusi, bez kaujām.1944.-1945.gada ziemā šajā apvidū notika sīvas kaujas Kurzemes katla frontē. 1954.g. Nīkrāces ciemam pievienoja Varoņu un Lēnas ciemu.1957.g. tika izveidota padomju saimniecība „Nīkrāce" (1989.-1991.g. paju s-ba „Nīkrāce", līdz 1996.g.- SIA „Dzelda" un paju sabiedrība „Lēnas", kopš 1999.g.- lauksaimnieku biedrība „Dzelda".1990.g). Nīkrāces ciema teritorijā atjaunoja Nīkrāces pagastu.