Nīkrāces pagasta pārvalde

Juridiskā adrese: "Pagasta padome", Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov., LV-3320          Tālrunis: 63354554;
 E-pasts: nikrace@kuldigasnovads.lv

Darba laiks:
Pirmdienās no 8.00 līdz 17.30;
Otrdienās no 8.00 līdz 16.30;
Trešdienās no 8.00 līdz 16.30;
Ceturtdienās  no 8.00 līdz 16.30
Piektdienās no 8.00 līdz 15.30;
Pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00

 

Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja
Ilona Rītiņa
Tālrunis: 26665663
E-pasts: ilona.ritina@kuldigasnovads.lv


Kultūras darba organizatore
Dana Tihomirova
Tālrunis: 26109471
E-pasts: dana_tihomirova@inbox.lv

Lietvede

Velga Zuntmane

Tālrunis: 25484285


Nīkrāces pagasts veselības punkta ārsta palīgs

 Inese Jurdža

Tālrunis: 25120434

E-pasts: ijurdza@inbox.lv


Ēku un apsaimniekošanas teritorijas pārzinis

Valdis Pēda

Tālrunis: 20376734

Sociālā darbiniece darbā ģimenēm un bērniem (Nīkrācē, Raņķos, Rudbāržos)

Una Pole

Tālrunis: 29254339

E-pasts: una.pole@kuldigasnovads.lv  


Bibliotēkas vadītāja

Ilze Zvirbule

Tālrunis: 25999129 vai 63354115

 E-pasts: nikrace,biblioteka@kuldigasnovads.lv