Skrundas novada nevalstiskās organizācijas

Nosaukums Juridiskā adrese Telefons E-pasts
Biedrība „Ventas krasti” Kalēju iela 4, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 29427990 ventaskrasti@inbox.lv
Biedrība „Nīkrācnieki” Nīkrāces pagasta padome, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320 63354554, 26261132

ilona.ritina@inbox.lv,

biedriba.nikracnieki@inbox.lv

Biedrība „Lejaskurzeme” Kalēju iela 4, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 29377437 lejaskurzeme@inbox.lv
Biedrība „Skrundas meža īpašnieku apvienība” Kuldīgas iela 4, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 27866653 dins-s@inbox.lv
Biedrība „Divpadsmit Kalēji” Kalēju iela 12a, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 29262636 divpadsmit-kaleji@inbox.lv
Biedrība „Mini SD" Raiņa iela 16, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 26667415 minisd@inbox.lv
Biedrība „Curonica” Upes iela 7, Skrunda, Kuldīgas novads 29258469 curonica@inbox.lv
Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība "BITES" Kuldīgas novads, Nīkrāces pagasts, Dzelda, Dārza iela 3, LV-3320 26392700, 63354558

nikrace.skola@inbox.lv,

svetlanarudzite@inbox.lv

Biedrība "Kojupīte" „Internātskola”, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads 28316779 dacemickus@inbox.lv