Izglītības iestādes

Skrundas izglītības iestādes

Skrundas vidusskola Liepājas iela 12, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 63331286 SKRUNDASVSK@KULDIGASNOVADS.LV
Skrundas pirmsskols izglītības iestāde "Liepziediņš" Saldus iela 15, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 28659147 BD.LIEPZIEDINS@KULDIGASNOVADS.LV
Nīkrāces pamatskola Dārza iela 3, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320 63354558 NIKRACESSKOLA@KULDIGASNOVADS.LV
Skrundas mūzikas skola Lielā iela 4, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 63331354, 29642603 SKRUNDASMSK@KULDIGASNOVADS.LV
Mākslas skola Kalēju iela 6, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 29581537 dace.kudore@kuldigasnovads.lv