Dzelzceļa stacija

Dzelzceļa stacijas ēku uzsāka būvēt 1927. gadā. Ir pamats domāt, ka to projektējis Latvijas dzelzceļa virsvaldes galvenais arhitekts Pēteris Feders. Tā bija ne tikai stacija ar ērtām dienesta, pasažieru uzgaidāmajām telpām un dzelzceļa darbinieku labiekārtotajiem dzīvokļiem augšstāvā. Tas bija vesels būvju kopums. Ar dzelzceļa strādnieku māju, kas Latvijas dzelzceļa divdesmitgadei veltītajā monogrāfijā ar fotoattēlu un ēkas abu stāvu plānojuma shēmu uzrādīta kā šāda tipa celtņu paraugs. Pat pēc septiņdesmit gadiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1999. gada kultūras pieminekļu srakstā tā ietverta kā Pirmās brīvvalsts laika vietējās nozīmes celtniecības piemineklis. Stacijas ēku komplekss bija kā paraugs - ar glītām bagāžas un kravas noliktavām, ar kūtīm un malkas šķūņiem, koptiem apstādījumiem, dzīvžogiem, košuma krūmiem, celiņiem un soliņiem. 

Adrese: Dzelzceļa stacija, Skrunda, Skrundas novads Tālrunis: 63316203 

Foto: Ints Folkmanis