Antuļu bibliotēka

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3307
Vadītāja - Sandra Balcere, tālr. 28292656, e-pasts: antuli.biblioteka@kuldigasnovads.lv

Darba laiks:
P. 8:00-18:00
0. 8:00-17:00
T. 8:00-17:00
C. Metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo)
P. 8:00-15:00
S. Sv. - brīvs


Par bibliotēku 2021. gadā:
Telpu platība: 136 m2
Fonds: 6098
Lietotāju skaits: 124
Apmeklējums: 1820
Izsniegums: 3041

2022. gadā abonētie preses izdevumi:Sadarbības partneri:
Kuldīgas novada pašvaldība
Kuldīgas Galvenā bibliotēka
SkrundasTV
Skrundas kultūras nams
Jaunmuižas pamatskola


Kuldīgas novada pagastu bibliotēku reglaments

Kuldīgas novada pagasta bibliotēku lietošanas noteikumi

Kuldīgas novada pagastu bibliotēku iekšējās kārtības noteikumi