Nīkrāces pamatskola


Direktore: Dzintra Liekmane
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320
Tālrunis: 28292709, 
E-pasts: NIKRACESSKOLA@KULDIGASNOVADS.LV