Citi izglītības nozares projekti

Projekta nosaukums
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
LASĪT VAIRĀK
Papildu informācija

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
LASĪT VAIRĀK

2020. gada maijs

2020. gada februāris

2019. gada oktobris

2019. gada maijs

2019. gada februāris

2018. gada novembris

2018. gada augusts

2018. gada maijs 
2018. gada 28. februāris 
2017. gada 20. decembris

Skrundas novada Karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu plāns 2019./2020. m.g.

Skrundas novada Karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu plāns 2018./2019. m.g.

Skrundas novada Karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu plāns 2017./18.m.g.

ES fondu pieaugušo izglītības projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 
LASĪT VAIRĀK
Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 2016./17. mācību gada vasaras brīvlaikam, paredzot līdzfinansējumu nometņu organizēšanai 
LASĪT VAIRĀK
Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 
projekts
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 
februāris   marts   aprīlis   jūnijs   augusts   septembris   decembris   janvāris   septembris 2012