Namdaru pilskalns

Dzeldas un Krāšuvalka satekas stūrī dažus simtus metru uz ziemeļaustrumiem no mājām Namdari atrodas pilskalns ar 2 plakumiem (kalnu virsmām) un nolaidenu zemesragu abu upju satekas virzienā. Kalna augstāko vietu starp abām upēm robežo ap 100 metru gara ieplaka, pār kuru paceļas ap 15m augsta kalna virsma ar laukumu 50x60m.

Ar šauru pārrakumu atdalīts otrs, dažus metrus zemāk stāvošs (15x40m), visapkārt stāvām malām norobežots kalna laukums. No šī laukuma kādreiz rakta grants, tādēļ tā sākotnējā forma grūti nosakāma.

Vienīgā pazīme, kas norāda uz kādreizējo apdzīvotību, ir nelielie zemes darbi – kalna nolīdzinātie virsmas laukumi un malas. Kalna sānus klāj neliela mitņu kārta, smiltis ar sīku ogļu piejaukumu.

Aptuvenas GPS koordinātas: N 56° 33.520 E 021° 56.260