Gobdziņu klintis

 Vienas no ainaviskākajām klintīm Kurzemē (~11 m augstas) ar 26 m garo Gobdziņu alu, kas ir otra garākā Kurzemē. Te atsedzas augšdevona Šķērveļa svītas Gobdziņu un Nīkrāces ridu nogulumi – smilšakmeņi un dolomītiski smilšakmeņi.

Gobdziņu klintis atrodas dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” teritorijā, Ventas labajā krastā pie Gobdziņu mājām, 0,5 km lejpus Ātrajamkalnam un 0,2 km augšpus kempingam “Varkaļi”, no kura labi saskatāmas un kura stāvvietā par simbolisku samaksu var novietot transportlīdzekļus. Gobdziņu klinšu meklējumos nav ieteicams doties personām, kuras slikti orientējas apvidū – norādes un informatīvās zīmes nav izvietotas! Aicinām izturēties saudzīgi pret dabu! 

GPS koordinātas: N 56° 34.980 E 021° 59.446


Foto: Sandris Kuzmickis, Aigars Danenbergsons

 


 Gobdziņu cliffs. One of the most picturesque cliffs in Kurzeme (up to 11 m in height) with the second longest cave (26 m) in Kurzeme. Exposed sandstone and dolomitic sandstone of Skervelis member, Upper Devonian period.
Right bank of Venta, 0,5 km upstream from Varkali, near Gobdzinu farmstead, approximately 0,5 km below Ātraiskalns ("Fast hill"), since 1977 located within the nature reserve “The Rivers Venta and Skervelis Valley”.