Apsaimniekošanas kārtība

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. pantā ir noteikts, ka pašvaldības ir atbildīgas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā. Likuma 16. panta pirmā daļa nosaka, ka "sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs" piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un sedz visas izmaksas. Atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā nodrošina SIA „Eko Kurzeme”, kas uz 5 gadiem tika izvēlēta atklātā konkursā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018 par atkritumu apsaimniekošanu

Sadzīves atkritumu savākšanai uzņēmums piedāvā uzstādīt un regulāri iztukšot noteikta tilpuma konteinerus, atkarībā no Jūsu saražotā atkritumu daudzuma. (Sadzīves atkritumu konteineri) Par sadzīves atkritumu izvešanas laikiem un grafikiem iedzīvotāji, slēdzot līgumu, vienojas individuāli ar atkritumu apsaimniekotāju. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta arī ārpus grafika izvešana, piemērojot tādu pašu tarifu kā grafikā paredzētajā izvešanas reizē. Iedzīvotāji var iegādāties dzeltenos atkritumu maisus - tos var nopirkt SIA "Skrundas komunālā saimniecība" kasē Skrundas autoostā un to cena ir 3,60 EUR.

Kā noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu? 
1. Līgumu iespējams noslēgt, aizpildot līguma veidlapu. To var lejupielādēt un izprintēt ŠEIT 
2. Parakstīts līgums 2 eksemplāros jānosūta SIA "EKO Kurzeme", Ezermalas iela 11, Liepāja, LV–3401 vai jānogādā klātienē.
3. Līguma slēgšanu var pieteikt elektroniski, aizpildot PIETEIKUMU. Pēc pieteikuma saņemšanas SIA "EKO Kurzeme" pārstāvji sagatavo līgumu, kura 2 eksemplārus nogādā klientam parakstīšanai. 
4. Aizpildītu un parakstītu līguma eksemplāru var nodot Skrundas novada pašvaldības VPVKAC, Raiņa ielā 11.
5. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA "EKO Kurzeme" pa tālruni 63407315.

Sadzīves atkritumu papildu izvešanu iespējams pieteikt pa tālruni 63407315 vai pa e-pastu info@ekokurzeme.lv.
tālr. 63407315; 22013939
fakss 63407317
e-pasts: info@ekokurzeme.lv

Jautājumi un atbildes par atkritumu apsaimniekošanu 

JAUNA LĪGUMA SLĒGŠANA 

NORĀDĪJUMI ATKRITUMU ŠĶIROŠANAI 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LIKUMS

Skrundas novada saistošie noteikumi Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”