Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš"

Direktore: Vija Zusmane
Juridiskā adrese: Saldus iela 15, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326
Tālrunis: 28659147
E-pasta adrese: BD.LIEPZIEDINS@KULDIGASNOVADS.LV