Pulciņi, mēģinājumi

Skrundas kultūras nama un pagastu amatiermākslas un jaunrades kolektīvu mēģinājumu laiki 2021./2022. gada sezona.

Kolektīvs Mēģinājumu diena un laiks Mēģinājumu vieta Vadītājs
Bērnu vokālais ansamblis otrdiena 18.00 mazā zāle Guna Jaunzeme
Bērnu deju kolektīvs "Jautrais dancis"

otrdiena 18.00

trešdiena 18.00

lielā zāle Liene Krūmiņa
Senioru deju kolektīvs "Virši"  otrdiena 19.00 lielā zāle Dita Ņuņēvica
Sieviešu vokālais ansamblis "Romance" pirmdiena 18.30 mazā zāle Guna Jaunzeme
Bērnu popgrupa "Bums"

trešdiena 16.00

lielā zāle Guna Jaunzeme
Sieviešu koris "Sonante" pirmdiena  ceturtdiena 19.00 lielā zāle Laimdota Mūrniece
Senioru koris "Skrunda"

otrdiena

piektdiena 16.00

mazā zāle Sarmīte Pavilaite
Amatierteātris "SAAN" trešdiena 19.00 lielā zāle Inga Ezeriete

 


Kuldīgas novada pagastu amatiermākslas un jaunrades kolektīvu mēģinājumu laiki
RUDBĀRŽI
Folkloras kopa "Kamenīte" trešdiena 19.00 kultūras nams Zenta Dene
Amatierteātris "Spēlmaņi"

otrdiena

ceturtdiena 19.00

kultūras nams Mirdza Pilskunga
RAŅĶI
Sieviešu vokālais ansamblis

otrdiena

ceturtdiena 17.00

pasākumu zāle Dace Pušīlova
Amatierteātris pirmdiena 18.00 pasākumu zāle Raimonda Vilmane
NĪKRĀCE
Sieviešu vokālais ansamblis "Diantus" pirmdiena 18.00 atpūtas centrs Sarmīte Pavilaite
Amatierteātris "Brinida" otrdiena 19.00   atpūtas centrs Inga Ezeriete