Skrundas kaujas piemiņas akmens

  2005. gadā uzstādītais piemiņas akmens par godu pulkveža Oskara Kalpaka vadītā karaspēka uzvarai pār lieliniekiem Skrundas kaujā.

Latvijas Brīvības cīņās 1919. gada 22. janvārī lielinieki ieņēma Skrundu. Pēc nedēļas, 29. janvāra agrā rītā, kalpakieši atstāja Rudbāržu muižu un devās Skrundas virzienā. Pēc uzbrukuma plāna kaujas smagums gūlās uz Kalpaka bataljonu: tam vajadzēja, uzbrūkot gar Rudbāržu–Skrundas lielceļu un pa labi no tā, padzīt pretinieku no Skrundas. Pretinieki uzbrucējus pielaida ap 300 m tuvumā un tad atklāja uguni. Iesākās abpusēja apšaudīšanās. Ap pulksten 9.00 (pēc 3 stundu ilgas kaujas) Skrunda bija atbrīvota.

Šai kaujai bija liela nozīme, jo Kalpaka bataljons nostiprinājās stratēģiski izdevīgajā līnijā gar Ventas krastu un tā bija pirmā uzvara pēc nemitīgas atkāpšanās, dodot karavīriem ticību saviem spēkiem. 

Atrašanās vieta: skvērs pie Skrundas kultūras nama (Kuldīgas un Liepājas ielu krustojums), Skrunda.

Foto: Ints Folkmanis 

 


  A monument in honour of the victory of the Latvian National Armed Forces under the commandership of Oskars Kalpaks over Bolsheviks in Skrunda battle on 29 January 1919. Skrunda had a significant role in the battles for freedom of Latvia in January 1919. One of the decisive battles took place here and brought Latvia nearer to freedom and independence. It was the first victory after continuous retreats and made soldiers believe in their force. 


 Le monument Oskars Kalpaks: Colonel, premier Commandant en Chef des armées combattant pour l’indépendance de la Lettonie en 1918-1919. Le Colonel et ses bataillons ont joué un rôle considérable dans les batailles de la Libération et dans l’Etablissement de la République de la Lettonie en 1918-1919.