Raņķu pakalpojumu pārvalde

Adrese: Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Kuldīgas nov., LV-3323
Tālrunis: 63354357
E-pasts: ranki@kuldigasnovads.lv

Pārvaldes vadītājs: Ritvars Stepanovs
Tālrunis63354357, 28319185
 
  • Sociālā darbiniece: GUNTA STIBA, tālr. 29481085
  • Bāriņtiesas locekle: ANNA LEILONE, tālr. 63354519, 29120388
  • Kultūras darba organizatore: DACE PUŠĪLOVA, tālr. 29359243
 
Raņķu pagasts aizņem ~ 47 km² lielu platību, tajā ir 442 iedzīvotāju (01.01.2016.g., pēc IR datiem). 

Raņķu pagasts atrodas Skrundas pilsētas ziemeļu daļā, Ventas kreisajā krastā. Raņķu pagasts robežojas ar Skrundas pilsētu, Skrundas pagastu, Rudbāržu pagastu, Laidu pagastu un Snēpeles pagastu. Attālums no Raņķu pagasta centra līdz Kuldīgai – 22 km, līdz Skrundai – 12 km, 1. šķiras autoceļš P 116. Netālu atrodas arī Rīgas – Liepājas dzelzceļš un valsts galvenais autoceļš A 9. 

Vēsturiski Raņķu pagasts ir sens Kuldīgas apriņķa pagasts, kas robežojās ar Snēpeles, Sieksātes, Valtaiķu, Skrundas, Lutriņu un Vārmes pagastiem. 1939.gadā pagasta kopējā zemes platība bija 15793 ha, dzīvoja 1669 cilvēki. Pagastā bija 84 vecsaimniecības un 86 jaunsaimniecības. Raņķu pagasts ļoti cieta 1941.g. un 1949.g. deportāciju laikā – praktiski tika likvidēta 51 saimniecība. Kolhozu dibināšanas laikā 1949.g. tika nodibināti divi kolhozi, kas vēlāk tika pārveidoti un apvienoti. 90 – jos gados kolhozs “Ziedonis” tika pārveidots par paju sabiedrību, kura 1993.gadā likvidējās. Pēckara laikā pēc jaunā administratīvā iedalījuma pagasta teritorija samazinājās ~3 reizes, palika tikai teritorija Ventas kreisajā krastā.