Raņķu pagasta pārvalde

Juridiskā adrese: Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Kuldīgas nov., LV-3323
Tālrunis: 63354357
E-pasts: ranki@kuldigasnovads.lv 

Darba laiks:
Pirmdienās no 8.00 līdz 17.30;
Otrdienās no 8.00 līdz 16.30;
Trešdienās no 8.00 līdz 16.30;
Ceturtdienās no 8.00 līdz 16.30;
Piektdienās no 8.00 līdz 15.30;
Pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00
 

Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs 
Tālrunis: 28319185
E-pasts: ranki@kuldigasnovads.lv 

Kultūras darba organizatore
Dace Pušīlova
Tālrunis: 29359243
E-pasts: d.pusilova@inbox.lv