Lēpenieku ūdenskritums un Ketleru atsegumi

 
Lēpenieku jeb Ketleru otrais ūdenskritums ir 2,2m augsts, 0,4-1,2m plats, vienas pakāpes ūdenskritums. Augšdaļu 20cm biezumā veido lodīšu smilšakmens, pārējais - vidēji irdens gaišs smilšakmens. Pārkare - 1,2m dziļa, 1m augsta, un 1,5m plata. 
 
Pie Lēpeniekiem un Ketleriem atrodas vizuāli ne pārāk iespaidīgi, taču ģeoloģiski ļoti nozīmīgi iežu atsegumi. Plašāk šī vieta pazīstama kā Ketleru atsegums - aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, kas valsts aizsardzībā ir jau kopš 1977. gada. Tas ir Ketleru svītas stratotips, kurā atsedzas smilšakmeņi un dolomītmerģeļi un kuros ir daudz fosilo zivju atlieku. Te un kādā atsegumā pie Ventas pietekas Cieceres atrastas pasaules mērogā unikālas fosilijas - vissenākā četrkāja Ventastega curonica fosilās atliekas!
 
GPS koordinātas: N 56° 35.875 E 022° 00.604
 
Foto: Sandris Kuzmickis