Rudbāržu evaņģēliski luteriskā baznīca

No sarkaniem ķieģeļiem 1906. gadā celtā baznīca ar mazo tornīti virs kores ir vismazākais dievnams Latvijā.

Nostāsts par baronu fon Firksu vēsta, ka viņš varējis saņemt Vācijas bagātās radinieces mantojumu tikai tad, ja uzcels Rudbāržu baznīcu.

Līdz 1. pasaules karam baznīca bija vācu draudzes dievnams, pēc kara - Valtaiķu baznīcas filiāle. Tika piebūvēts ģērbkambaris, ierīkots altāris ar Šēnberga altārgleznu "Kristus padebešos, aizejot uz Tēvu" (iesvētīta 1931. gadā). 1934. gadā Rudbāržos izveidoja patstāvīgu draudzi, 1936. gadā iesvētīja zvanu torni un jauno zvanu, bet 1945. gadā zvana tornis un daļēji arī ģērbkambaris tika sagrauts. 

Adrese: Liepu iela 2, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads 

Foto: Laima Gūtmane