Zoslēnu atsegumi

Vidusjuras Kelovejas stāva balto kvarca smilšu un iesarkanā smilšakmens atsegumi. Izteiktākie atsegumi Dzeldas kreisajā krastā augšpus tās ietekas Šķervelī. Atsegumi ir 3 upes līkumos, kur tā piekļaujas pamatkrastam. Augstākais (14 m) pazīstams, kā Zoslēnu rags.

Pa upi augstākajā atsegumā redzams iesarkans labāk sacementētu smilšu atsegums, visos trijos atsegumos vāji cementētas baltas smiltis. Smiltis ir slīpslāņotas, baltas, retāk dzeltenīgas vai pelēcīgas. Smiltīm raksturīga pret dēdēšanu noturīga minerālu asociācija - kvarcs, rūdu minerāli, turmalīns, cirkons, rutils, distens. Raksturīgi, ka kvarca saturs vieglajā frakcijā sasniedz gandrīz 100%. Nelielas brūnogļu lēcas un māla oļi, līdz 10 cm biezas ogļaina māla un aleirolīta starpkārtas, retumis arī sulfīdu konkrēcijas. Smilšu nogulsnēšanās laikā straumes plūdušas no ZZR. Vidusjuras Kelovejas stāva balto kvarca smilšu un iesarkanā smilšakmens atsegumi.

Dzeldā uz kādu druvu ganījis cūkas mazs ganiņš. Katru dienu ap pulksten divpadsmitiem ganiņš ievēro, ka viņam nozūd lielais kuilis. Saimnieks par to ļoti bāries, ka puika nevarot cūkos noganīt un pazaudējot. Kādu dienu ganiņš kuili novaktējis un viņam sekojis. Kuilis nonācis pie kalna un tur ielīdis kādā caurumā. Zēns līdis kuilim pakaļ. Tur viņš redz, ka kāda meitene baro kuili. Meitenīte, ieraudzījusi zēnu, sāka lūgties, lai zēns pasakot saimniekam, lai kuili nenokaujot. Un tad pēc deviņām dienām izcelšoties Pormsātu vecā nogrimusī pils. Zēns, cūkas pārdzenot mājās, bija aizmirsis, kas saimniekam jāsaka. Zēns arī bija nobijies un tāpēc nedrīkstējis neko teikt. Un tāpēc pile vēl šodien stāv Zoslēnu upes gravā neizcēlusies. 

GPS koordinātes: N 56° 33.503 E 021° 56.748 

Zoslēnu atsegumi atrodas dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” teritorijā. Zoslēnu atsegumu meklējumos nav ieteicams doties personām, kuras slikti orientējas apvidū – norādes un informatīvās zīmes nav izvietotas! Aicinām izturēties saudzīgi pret dabu! 

Foto: Sandris Kuzmickis