Biedrība "Kojupīte"

Nosaukums:

Biedrība "Kojupīte"

Reģistrācijas numurs: 40008246754
Reģistrācijas datums: 21.01.2016.
Juridiskā adrese: „Internātskola”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
Faktiskā adrese: -
Tālrunis: 28316779
E-pasta adrese: dacemickus@inbox.lv
Vadītājs: Dace Mickus
Kontaktpersona: Dace Mickus
Līdzdalība organizāciju apvienībās:  
Darbības joma:  
Organizācijas darbības mērķi:
  • Veicināt Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra izglītojamo un vietējās apdzīvotās vietas iedzīvotāju sadarbību, uzlabojot dzīves kvalitāti un popularizējot veselīgu dzīvesveidu.
  • Piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem un skolēniem jaunas kultūras, sporta, izglītības un atpūtas iespējas.
  • Iesaistīties projektos, piesaistīt dažāda veida resursus savu mērķu sasniegšanai.
  • Uzlabot un labiekārtot internātskolas teritoriju un apkārtni, veidojot izglītojamiem labvēlīgu un mūsdienīgu vidi
Mērķauditorija Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra izglītojamie un vietējie iedzīvotāji