Biedrība „Nīkrācnieki”

Nosaukums: Biedrība „Nīkrācnieki”
Reģistrācijas numurs: 40008125569
Reģistrācijas datums: 2008. gada 25. martā
Juridiskā adrese: Nīkrāces pagasta padome, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads
Faktiskā adrese: Nīkrāces pagasta padome, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads
Tālrunis: 63354554, 26261132
E-pasta adrese: ilona.ritina@inbox.lvbiedriba.nikracnieki@inbox.lv
Vadītājs: Ilona Rītiņa
Kontaktpersona: Ilona Rītiņa
Līdzdalība organizāciju apvienībās: Ziemeļkurzemes NVO
Darbības joma: Sabiedrības kultūras vide un sociālā labklājība
Organizācijas darbības mērķi: Sekmēt, attīstīt un pilnveidot sabiedrības kultūras vidi un sociālo labklājību
Mērķauditorija: Ikviens Nīkrāces pagasta iedzīvotājs

Biedrībai 2008. gada 6. novembrī ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Uzdevumi:

  • Organizēt pieredzes apmaiņu, izstāžu un ekskursiju braucienus sabiedrības labā;
  • Sabiedrībai nepieciešamās informācijas sniegšana un konsultēšana;
  • Projektu sagatavošana un realizācija sabiedrības labā;
  • Sabiedrisku pasākumu organizēšana un vadīšana;
  • Labdarības pasākumu organizēšana un vadīšana;
  • Ziedojumu vākšana sabiedrības mērķu labā;
  • Dažādu vecuma interešu grupu ideju sagatavošana un realizēšana;
  • Sociālās sfēras pasākumu, projektu sagatavošana, realizēšana un vadīšana.