Cieceres avotiņš

  Cieceres avotiņam Skrundā ir neatminama vēsture, tā ūdens ir tīrs un dzidrs. Ar Domes atbalstu avotiņu ir labiekārtojuši un atjaunojuši Kušaiņu ciema iedzīvotāji. Pie Cieceres upes zem tilta tikpat kā nav brīžu, kad nebūtu vietējo vai garāmbraucēju ar lieliem un maziem traukiem, kuros vērtīgo ūdeni ved uz Kušaiņiem, Skrundu, Liepāju, Rīgu u.c. vietām.

Foto: Sandris Kuzmickis

 

 Spring of Ciecere. Skrundas located in rural areas. Spring cleaned up and decorated the surrounding area locals. Since water popular with many riders miss.

 Source de Ciecere .Il est situẻ Skrundas zone rurale. Sources nettoyé et décoré par les populations locales. Comme l'eau populaire auprès de nombreux cyclistes manquez pas.