Rudbāržu pagasta pārvalde

Juridiskā adrese: Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pag., Kuldīgas nov., LV-3324 
Tālrunis: 26318119
E-pasts: rudbarzi@kuldigasnovads.lv 

Darba laiks:
Pirmdienās no 8.00 līdz 17.30;
Otrdienās no 8.00 līdz 16.30;
Trešdienās no 8.00 līdz 16.30;
Ceturtdienās no 8.00 līdz 16.30;
Piektdienās no 8.00 līdz 15.30; 
Pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00 

Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja
Inese Īvāne 
Tālrunis: 26318119; 
E-pasts: inese.ivane@kuldigasnovads.lv
 

Kultūras un sporta darba organizatore 
Inese Ozoliņa
Tālrunis: 26261729e
E-pasts:  iveta.zile@kuldigasnovads.lv

 

Ēku un apsaimniekošanas teritorijas pārzinis

Mārtiņš Kazekevičus

Tālrunis:26143910


Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgam personām ( Rudbāržos, Nīkrācē, Raņķos)

Gunta Stiba

Tālrunis: 28068498

E-pasts gunta.stiba@kuldigasnovads.lv