Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros šā gada novembrī Skrundas novada skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādus pasākumus bez maksas. 8. novembrī Skrundas novada 1.-4. klašu skolēni un pirmsskolas obligātās izglītības programmas bērni varēja skatīties projektu teātra “Teātris un ES” leļļu izrādi “Sarkangalvīte un vilks”. “Teātris un ES” ir projektu teātris, kurš lielākoties brauc ciemos pie saviem skatītājiem. Teātra mērķa auditorija ir bērni un viņu vecāki. Viens no svarīgākajiem teātra uzdevumiem ir stimulēt bērna iztēles un fantāzijas pasauli, attīstīt bērnā radošās spējas, ļaut pašam pieņemt lēmumus un rast iespēju just līdzi izrādes varoņiem. Tāpēc skatītājus bieži iesaista izrāžu notikumos.

Savukārt otrs bezmaksas pasākums notika pirms leļļu teātra un arī 9. novembrī. Apvienība “Teātris un Es”  piedāvāja praktisku nodarbību ciklu “Kā uzņemt savu filmu?” Šīs nodarbības notika vairākās klašu grupās (5.-6. klasēm, 7.-9. klasēm un 10.- 12. klasēm). Skrundas novada skolēni uzzināja, kā izmantot apkārtējo vidi (dabu, istabu u.c.), gaismu (sauli, lampu u.c.) un savus mobilos telefonus, lai paši spētu izveidot kvalitatīvu filmēto materiālu. Nodarbības sākumā režisors Armands Ekštets skolēniem izskaidroja, ka kvalitatīva video radīšanai ir vajadzīga laba doma un uzdrīkstēšanās. Iespējams, jauniegūtās zināšanas nākotnē būs kā starta kapitāls kādam slavenam, radošam režisoram no Skrundas, kurš būs viens no tiem, kas palīdz saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu video formātā.

Papildu informāciju var iegūt:

http://izradesberniem.lv

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros novembris Skrundas novadā bija bagāts ar dažādiem pasākumiem skolēniem. Ne tikai izklaidējošie un izglītojošie pasākumi novembra sākumā, bet skolēniem bija iespēja apmeklēt arī Liepājas teātra izrādes. 1. novembrī Skrundas novada 1.-6. klašu skolēni Liepājas teātrī skatījās izrādi SMARAGDA PILS@TA. ENTER. Savukārt 22. novembrī novada 7.-12. klašu skolēni apmeklēja izrādi PRECĪBAS.

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju izglītojoši izklaidēt Skrundas novada skolēnus.

http://liepajasteatris.lv/smaragda-pilsta-enter/

http://liepajasteatris.lv/precibas/

Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaunam gadam sākoties, Skrundas novads saņēma Kultūras ministrijas finansējumu programmai “Latvijas skolas soma”. Tādējādi mūsu novada skolēniem atkal dota iespēja bez maksas apmeklēt dažādus kultūras pasākumus.

Līdz šim ir norisinājušies jau divi pasākumi.

5.-8. klašu skolēni 21. februārī devās uz Liepājas Lielo dzintaru, lai skatītos un klausītos bērnu vokālo ansambļu muzikālo uzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt’ “. Šis uzvedums ieguvis mūzikas ierakstu gada balvu „Zelta Mikrofons” kategorijā „Bērnu mūzikas albums”.

https://www.youtube.com/results?search_query=vilkam+tāda+dvēselīt

Bet pirmsskolas novada skolēniem bija iespēja skatīties leļļu teātra Tims muzikālu izrādi “ Šreks un Ēzelītis dejā lec” Skrundas vidusskolā.

------------------------------------------------------------------------------------

25. martā programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros Skrundas novada 8.-12. klašu skolēni devās uz Liepājas Lielo dzintaru, lai baudītu mūsdienīgu koncertu jauniešiem LATVIEŠU DZEJA UN MŪZIKA. TOREIZ UN TAGAD. Koncertā bija dzirdama Aspazijas, Friča Bārda un mūsdienu dzejnieces Madaras Gruntmanes dzeja, kas ietverta Emīla Dārziņa un Alfrēda Kalniņa skaņdarbos. Caur Daumanta Kalniņa , Beātes Zviedres un citu mūziķu dziedājumiem jauniešiem bija iespēja sadzirdēt, kā saplūst klasiskā un modernā mūzika. Skolēni atzina, ka koncerts bija ļoti interesants. Uzmanība tika noturēta līdz pašām beigām.

Informāciju sagatavoja: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe,tālr: 26365607

Informācija pievienota: 29.03.2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------

15. maijā Skrundas vidusskolā norisinājās Skrundas novada skolēnu domrakstu konkursa "Ventas valoda" noslēguma pasākums. Tā izskaņā ar Skrundas novada izglītības pārvaldes un programmas "Latvijas skolas soma" atbalstu skolēniem bija iespēja noskatīties Goda teātra izrādi "Čomiņi". Šajā izrādē risinājās pavisam mūsdienīgi notikumi un situācijas. Visi skolēni atzina, ka ļoti patika. Daudziem mainījās domas par teātra mākslu kā tādu. Izrādās, ka teātris var arī patikt!

Paldies Goda teātra aktieriem Edgaram Ozoliņam un Rolandam Beķerim.
 
P.S. Izrāde nominēta 2017./2018. gada sezonas Spēlmaņu nakts balvai kategorijā "Gada izrāde pusaudžiem"!
Luga "Čomiņi" uzvarējusi lugu konkursā "36 stundas – skola", kuru organizēja Latvijas Dramaturģijas centrs, Goda teātris un biedrība "Darbnīcas".
Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā
Informācija ievietota 30.04.2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Šā gada 7. maijā Skrundas kultūras namā norisinājās iniciatīvas "Latvijas skolas soma" pasākums Skrundas novada 5.-12. klašu skolēniem. Skolēniem bija iespēja klausīties muzikāli izzinošu programmu "Ceļojums skaņu pasaulē". Tajā bija dzirdamas dažādu komponistu harmoniskās krāsas solodziedājums balsij un klavierēm. Mūzika savijās ar aizraujošiem stāstiem par mūziku, operas un kamerdziedāšanas žanru un personīgi pieredzētiem notikumiem mūzikas laukā ar rosinošām sarunām, iesaistot mazos dialogos arī skolēnus. Programmas dalībnieki:
 
Evita Pehlaka (soprāns) - jaunās paaaudzes latviešu operdziedātāja,
Ventis Zilberts (pianists) - profesors Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā,
Karina Bērziņa - muzikoloģe, lektore ar 40 gadu košo, bagāto pieredzi uz skatuves kā stāstniece gan bērnu auditorijai, gan dažādiem profesionālās klasiskās mūzikas kioncertu apmeklētājiem. 
Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā
_______________________________________________________________________________________________
Šā gada 21. maijā Skrundas novada skolēni devās uz Liepāju, lai Lielajā Dzintarā skatītos un klausītos Jāņa Šipkēvica dziesmu izrādi "Zenīts". Šis muzikālais stāsts ir veidots kā Jāņa un viņa klasesbiedra intuitīvi emocionāls vēstījums par Rīgas Doma kora skolā pieredzēto un piedzīvoto. Mūsu skolēniem bija iespēja iepazīt 90. gadu skolēnu vēlmes, sapņus, vajadzības un dzirdēt Rīgas Doma koras skolas audzēkņu fantastiskos dziedājumus septiņu instrumentu pavadījumā.
Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā
Informācija ievietota 29.05.2019.
________________________________________________________________________________
Šajā mācību gadā turpinām sadarbību ar Kultūras ministriju un atkal realizējam Skolas somas projektu, apmeklējot daudzveidīgus pasākumus.

29. oktobrī norisinājās divi pasākumi. Skrundas vidusskolas 9. klases apmeklēja Olaines vēstures muzeju, lai piedalītos tā rīkotajā nodarbībā. Tā notika Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā, kur 1919. gada novembrī risinājās kaujas starp 6. Rīgas kājnieku pulku un Bermonta armijas karaspēka vienībām. Nodarbības gaitā skolēni iepazinās ar Brīvības cīņu norisi Olaines novada un pilsētas teritorijā, interaktīvā veidā uzzināja par Latvijas armijas karavīru medicīnisko aprūpi un sadzīves apstākļiem ierakumos. Nodarbības noslēgumā tika izspēlēta spēle starp divām komandām, balstoties uz vēsturiskajiem notikumiem, kas risinājušies Bermontiādes laikā.

Tajā pašā dienā Skrundas vidusskolas 11. un 12. klasei bija mācību ekskursija, kuras maršrutā bija iekļauta ekskursija par valsts pārvaldi Latvijā. Ekskursijas maršrutā skolēni guva izpratni, kā organizēta vara Latvijā, kādi uzdevumi ir valsts un pašvaldību iestādēm, redzēja pārvaldes institūciju ēkas, kā arī caur stāstiem un vēsturiskiem notikumiem uzzināja par ēkām - arhitektūras un vēstures pieminekļiem Vecrīgā un Rīgas centrā, kurās atrodas ar valsts un pašvaldību varu saistītas institūcijas (Valsts prezidents, Saeima, ministrijas, tiesu vara, Rīgas pašvaldība, u.c.) vai kuras saistītas ar valsts varas attīstību.

Savukārt 8. novembrī uz Skrundas vidusskolu atbrauca divi jauki aktieri no Istabas Teātra, lai parādītu Skrundas novada 1.-4. klašu skolēniem jauko un interesanto izrādi “Kaka un pavasaris”. Skolēni ar interesi iesaistījās notikumos, aktīvi līdzpārdzīvoja apzīmētajam logam un iesprostotajam purkšķim.

Valsts svētku ietvaros, Skrundas novada 9.-12. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Nacionālā teātra izrādi “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas 2. teātris”. Šī izrāde tapusi par godu Latvijas valsts dibināšanas gadadienai, ar ko skolēni iepazinās interaktīvā veidā.

Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā

__________________________________________________________________

Skrundas novada 7. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Rīgas Motormuzeju projekta Skolas somas ietvaros. Muzejā skolēni piedalījās tehniski radošā nodarbībā par vēja enerģiju, kuras noslēgumā pašiem bija iespēja izveidot vēja ģeneratora modeli. Neizpalika arī interesanta ekskursija, apskatot muzeja plašo ekspozīciju. 

Savukārt 19. decembrī, dažas dienas pirms ziemas brīvlaika, Skrundas vidusskolas 9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties vēsturiski emocionālo filmu “Dvēseļu putenis”.

Informāciju sagatavojusi: Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatore Skrundas novadā

_______________________________________________________

20. janvārī mūsu skolā viesojās brīnišķīgi aktieri no ISTABAS TEĀTRA ar izrādi "Klusētāji". Šo izrādi noskatījās Skrundas novada 5.-9. klašu skolēni. Stāsts, balstīts uz patiesiem notikumiem, risinājās 3 klašu telpās. Šis stāsts mācīja skolēniem, ka emocionālās vardarbības konfliktā iesaistītie nedrīkst klusēt. Tēma, kas bijusi aktuāla visos laikos. 

-----------------------------------------------------

11. februārī uz Skrundas vidusskolu bija atbraukuši stikla pūtēji no Ventspils. Skrundas novada 1.-4. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt par stikla tapšanas procesu, stikla priekšmetu izgatavošanu un piedalīties interesantā erudīcijas konkursā par stiklu. Dažiem skolēniem bija iespēja izmēģināt stikla pūšanas procesu. Bērniem patika un skolotāji atzina, ka lekcija un nodarbība tiešām bijusi vērtīga pieredze.  

________________________________________

11. martā programmas Skolas soma ietvaros Skrundas vidusskolā norisinājās lekcijnodarbība "Deja, balets un mūzika cauri gadsimtiem". 1.-12. klašu skolēni no Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas  iepazina mūzikas un dejas attīstības posmus no pirmssākumiem līdz mūsdienām. Dzirdēja čellu, falseta paragdemonstrējumu un dejas fragmentu gan balerīnas izpildījumā, gan modernajā dejā. 

Paldies māksliniekiem par izglītojoši interesanto pasākumu. 
____________________________________________________________
Pēc ilgāka pārtraukuma 24. septembrī Skrundas vidusskolā viesojās Goda teātris ar izrādi "Bez filtra" programmas Latvijas Skolas soma ietvaros. Jauniešiem domātais stāsts sasniedza savu mērķauditoriju. Skrundas novada 8.-12. klašu skolēniem bija iespēja paskatīties uz savu ikdienu no malas (mūzika, sociālās vietnes, valoda, attiecības, sociālā nevienlīdzība, intereses...). Izrādē labi nolasāms vēstījums par bezatkritumu dzīvesveidu.  Paldies Goda teātrim par izglītojošo un interesanto izrādi.