Biedrība „Lejaskurzeme”

Nosaukums: Biedrība „Lejaskurzeme”
Reģistrācijas numurs: 40008126193
Reģistrācijas datums: 04.04.2008.
Juridiskā adrese: Kalēju iela-4, Skrunda
Faktiskā adrese: -
Tālrunis: 29377437
E-pasta adrese: lejaskurzeme@inbox.lv
Vadītāja: Sanita Ukavica
Vadītājas vietniece: Aija Milta
Kontaktpersona: Sanita Ukavica
Līdzdalība organizāciju apvienībās: -
Darbības joma: Sociālā aprūpe
Organizācijas darbības mērķi:
1) Apvienot dažāda vecuma cilvēkus ar īpašām vajadzībām, uzņēmējus, radošās personības, pašvaldības, kā arī citus interesentus un indivīdus;
2) Piedāvāt iespēju Biedrības rīkotajās aktivitātēs pašizpausties, veicināt viņu uzņēmējdarbību, reklāmas kampaņas, popularizēt plašsaziņas līdzekļos, televīzijā u.c.;
3) Sekmēt sabiedrisko procesu konsolidāciju, attīstot Biedrību, aktivizējot indivīdus motivējot sabiedrību līdzdarboties. Veicināt ilgtspējīgu Biedrības attīstību un pilsoniskās sabiedrības veidošanos;
4) Piesaistīt ziedotājus, startēt projektos, konkursos un citās publiskās norisēs, lai veicinātu Biedrības attīstību;
5) Organizēt dažādas aktivitātes, veselīgas atpūtas un rehabilitācijas pasākumus;
6) Labiekārtot un apsaimniekot Biedrībai nepieciešamos īpašumus un teritorijas;
7) Veikt saimniecisko darbību likumdošanā noteiktos ietvaros;
8) Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu radniecīgām organizācijām un izglītības iestādēm;
9) Aizstāvēt savu biedru likumīgās tiesības un intereses.


Uzdevumi:

  • Veicināt ilgtspējīgu Biedrības attīstību un pilsoniskās sabiedrības veidošanos, piesaistīt ziedotājus;
  • Piedalīties konkursos un citās publiskās norisēs, lai veicinātu Biedrības attīstību;
  • Informēt cilvēkus ar īpašajām vajadzībām par likumdošanas izmaiņām sociālajā jomā un izskaidrot viņu tiesības un iespējas saņemt pabalstus, izglītību, medicīnisko palīdzību utt;
  • Integrēt jauniešus un bērnus ar īpašām vajadzībām - sabiedrībā;
  • Rīkot labdarības pasākumus un piedalīties citos labdarības pasākumos;
  • Piedalīties un organizēt pasākumus, kā pieredzes apmaiņas braucieni u.c. pasākumi, kas paaugstinātu organizācijas kapacitāti;
  • Atbalstīt mācību iestādes, kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu invalīdu integrāciju skolas vidē.