Galerijas

 • PII "Liepziediņš"
  PII "Liepziediņš"
 • Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama
  Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama
 • Informācijas stends pie Rudbāržu baznīcas
  Informācijas stends pie Rudbāržu baznīcas
 • VARAM ministrs J. Pūce Skrundā
  VARAM ministrs J. Pūce Skrundā
 • Meža dienas Skrundā
  Meža dienas Skrundā
 • Septembris PII "Liepziediņš"
  Septembris PII "Liepziediņš"
 • Skrundas kauss 2019
  Skrundas kauss 2019
 • Slapjā velodiena
  Slapjā velodiena
 • Olimpiskā diena izglītības iestādēs
  Olimpiskā diena izglītības iestādēs
 • Rudens lustes Rudbāržos
  Rudens lustes Rudbāržos
 • Sports rudenī - Nīkrācē
  Sports rudenī - Nīkrācē
 • Pasaules talkas diena Skrundā
  Pasaules talkas diena Skrundā
 • Telpu strītbols Skrundā
  Telpu strītbols Skrundā
 • Zinību diena Skrundas vidusskolā
  Zinību diena Skrundas vidusskolā
 • Rudbāržu sporta svētki 2019
  Rudbāržu sporta svētki 2019
 • Senioru dārza svētki
  Senioru dārza svētki
 • Skrundas novada 10. atklātās vasaras sporta spēles
  Skrundas novada 10. atklātās vasaras sporta spēles
 • Taipejas misijas Latvijā vadītāja vizīte Skrundā
  Taipejas misijas Latvijā vadītāja vizīte Skrundā
 • Līgo visa Skrunda 2019
  Līgo visa Skrunda 2019
 • Labāko skolēnu godināšana
  Labāko skolēnu godināšana