Galerijas

 • Skrundas novada 8. atklātās ziemas sporta spēles
  Skrundas novada 8. atklātās ziemas sporta spēles
 • 3. marta pasākums "Oskaram Kalpakam pa pēdām"
  3. marta pasākums "Oskaram Kalpakam pa pēdām"
 • Iedejo pavasari Skrundā
  Iedejo pavasari Skrundā
 • Karoga diena
  Karoga diena
 • Vēstures istaba Nīkrācē
  Vēstures istaba Nīkrācē
 • Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu koncerts
  Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu koncerts
 • Noslēgušās volejbola sacensības jauktajām komandām
  Noslēgušās volejbola sacensības jauktajām komandām
 • Galda tenisa sacensības Ziemassvētkos
  Galda tenisa sacensības Ziemassvētkos
 • Jāņa Blūma grāmatas atvēršana
  Jāņa Blūma grāmatas atvēršana
 • Skrundas svētku egles iedegšana
  Skrundas svētku egles iedegšana
 • Bibliotēku diena Skrundā
  Bibliotēku diena Skrundā
 • Rudbāržu Ziemassvētku tirdziņš
  Rudbāržu Ziemassvētku tirdziņš
 • Labdarības koncerts "Eņģeļi pār Latviju"
  Labdarības koncerts "Eņģeļi pār Latviju"
 • Senioru koris "Skrunda"
  Senioru koris "Skrunda"
 • Telpu strītbols Skrundā
  Telpu strītbols Skrundā
 • Lāpu gājiens un grupas "Dzelzs vilks" koncerts
  Lāpu gājiens un grupas "Dzelzs vilks" koncerts
 • Latvijas valsts svētku svinīgais pasākums
  Latvijas valsts svētku svinīgais pasākums
 • Bērnudārza "Liepziediņš" atklāšana
  Bērnudārza "Liepziediņš" atklāšana
 • PII "Liepziediņš"
  PII "Liepziediņš"
 • Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama
  Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama