Marts 2019 "LIEPZIEDIŅĀ"

 Marts 2019

22. marts bija Liepziediņa bērnu kārtējā viesošanās diena Rudbāržu bibliotēkā, kad no mājām tika atnestas izlasītās grāmatas un bērni izvēlējās, ko lasīt turpmāk, kā arī apskatīja Aktīvo meiteņu apvienības radošo darbu izstādi.

27. martā Jaunmuižā Liepziediņa bērniem notika pasākums “Lieli putni, mazi putni, pulciņā sanākuši”. Pasākumā katras grupas bērni iepazīstināja pārējos ar sagatavotu priekšnesumu par putniem. 1. jaunākās grupas bērni rādīja pirkstiņrotaļas par putniem pavasarī, savukārt 2. jaunākās grupas audzēkņi dziedāja dziesmiņas par putniem un rādīja pirkstiņrotaļas. 1. un 2. vidējās grupas bērni skandēja tautasdziesmas, dziedāja dziesmas par putniem un uzdeva mīklas. Pasākuma noslēgumā bērni skatījās putnu attēlus uz projektora, ieklausījās putnu balsīs un mēģināja atminēt, kas tas par putnu. Svētki sagādāja prieku, jautru noskaņojumu un palīdzēja gan mazajiem, gan lielajiem svētku dalībniekiem izjust pavasara atmodu, papildināja izpratni par putniem, kuri ikdienā dzīvo mūsu apkārtnē.

27. martā Rudbāržos Liepziediņa bērniem notika M. Stārastes pasaku bērnurīts.  Katras grupas bērni bija iestudējuši fragmentus no M. Stārastes pasakām. Jauktā vecuma grupa dramatizēja fragmentu no pasakas “Baltā trusīša Ziemassvētki, 1. vecākā grupa visus priecēja ar fragmentu no pasakas “Kas notiek Dižmežā”, 2. vecākās grupas bērni bija iestudējuši fragmentu no pasakas “Zīļuks”.

1. vecākā grupa

2. vecākā grupa

Martā aizsākās Latvijas Lauksaimniecības universitātes sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Lauku atbalsta dienestu organizētais konkurss Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm "No sēklas līdz graudam". Rudbāržu vecākās grupas bērni jau saņēmuši kasti ar augsni un sēklām. Nekavējoties sēklas tika guldītas augsnē.

Informāciju sagatavoja: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja